świadomy pacjent - poznaj swoje prawaStowarzyszenie na Rzecz Chorych Przewlekle serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na wykład otwarty pt: „Świadomy pacjent - poznaj swoje prawa! - ABC praw pacjenta podczas korzystania ze świadczeń zdrowotnych”, który odbędzie się 25 maja 2019 roku o godzinie 10.00 w Sali Wykładowej na I piętrze w siedzibie przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77 w Katowicach.


więcej →


bezpłatna szkoła rodzeniaBezpłatna Szkoła Rodzenia dla mieszkanek Katowic

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w zajęciach można uczestniczyć od ok. 26 tygodnia ciąży. Wymagane zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciąże o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w Szkole Rodzenia.

więcej →


NT Medical sp. z o. o. ponownie zaprasza do swojej przychodni
NZOZ REVITAL System Medyczny
na BEZPŁATNE ŚWIADCZENIA dla MIESZKAŃCÓW KATOWIC
w wieku 60, 61, 62, 75, 76, 77 lat oraz w wieku powyżej 85 lat.

katowice

FINANSOWANE W CAŁOŚCI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA KATOWICE W RAMACH
„Program proflaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku – etap rehabilitacyjny”.

Program skierowany jest dla mieszkańców Katowic u których stwierdzono niesprawność ruchową i którzy zostali zakwalifkowani do terapii ruchem z Programu proflaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku – etap podstawowy”.

więcej →


NT Medical sp. z o. o. ponownie zaprasza do swojej przychodni
NZOZ REVITAL System Medyczny
na BEZPŁATNE ŚWIADCZENIA dla MIESZKAŃCÓW KATOWIC
w wieku 60, 61, 62, 75, 76, 77 lat oraz w wieku powyżej 85 lat.

katowice

FINANSOWANE W CAŁOŚCI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA KATOWICE W RAMACH
”Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku ­- etap podstawowy”.

Udział osób starszych w ww. programie proflaktycznym pozwala na wczesne zdiagnozowanie ukrytych schorzeń wieku starszego, w tym również zaburzeń pamięci oraz wdrożenie działań zapobiegawczych, co korzystnie wpływa na poprawę jakości życia seniorów.

więcej →