Szanowni Państwo,
informujemy, że dla Pacjentów zgłaszających się po raz pierwszy mamy wolne terminy w poradniach: kardiologicznej, diabetologicznej, onkologicznej, endokrynologicznej oraz leczenia bólu w ramach działań podejmowanych przez NFZ w celu zmniejszenia liczby osób oczekujących oraz skrócenia czasu oczekiwania na poradę specjalistyczną, zgodnie z komunikatem ŚOW NFZ w Katowicach z dnia 30 sierpnia 2018.

Konieczne jest skierowanie od Lekarza Rodzinnego z wyjątkiem Poradni Onkologicznej.


NT Medical Sp. z o.o. zaprasza do swojej przychodni NZOZ REVITAL System Medyczny na szczepienie przeciw grypie, które nie tylko wzmacnia odporność ale znacząco redukuje ryzyko zachorowania, a przede wszystkim zabezpiecza przed poważnymi zagrożeniami związanymi z powikłaniami grypy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PACJENTÓW POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE KATOWIC NA BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE FINANSOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA KATOWICE.

więcej →NT Medical sp. z o. o. zaprasza do swojej przychodni
NZOZ REVITAL System Medyczny
na BEZPŁATNE ŚWIADCZENIA dla MIESZKAŃCÓW KATOWIC
w wieku 60, 61, 62, 75, 76, 77 lat oraz w wieku powyżej 85 lat.

katowice

FINANSOWANE W CAŁOŚCI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA KATOWICE W RAMACH
”Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku ­- etap podstawowy”.

Udział osób starszych w ww. programie proflaktycznym pozwala na wczesne zdiagnozowanie ukrytych schorzeń wieku starszego, w tym również zaburzeń pamięci oraz wdrożenie działań zapobiegawczych, co korzystnie wpływa na poprawę jakości życia seniorów.

więcej →NT Medical sp. z o. o. zaprasza do swojej przychodni
NZOZ REVITAL System Medyczny
na BEZPŁATNE ŚWIADCZENIA dla MIESZKAŃCÓW KATOWIC
w wieku 60, 61, 62, 75, 76, 77 lat oraz w wieku powyżej 85 lat.

katowice

FINANSOWANE W CAŁOŚCI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA KATOWICE W RAMACH
„Program proflaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku – etap rehabilitacyjny”.

Program skierowany jest dla mieszkańców Katowic u których stwierdzono niesprawność ruchową i którzy zostali zakwalifkowani do terapii ruchem z Programu proflaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku – etap podstawowy”.

więcej →