LABORATORIUM SNU
diagnostyka i leczenie bezdechu

Badania polisomnograficzne przesiewowe umożliwiające diagnostykę w domu pacjenta aparatem Philips Respironics Alice NightOne.

infolinia – rejestracja   ⇒   661 218863

jak zalozyc aparat do badania bezdechuBezdech senny jest poważnym, przewlekłym schorzeniem, którego istotą są zaburzenia oddychania podczas snu. Choroba ta spowodowana jest powtarzającymi się wielokrotnie w czasie snu epizodami zatrzymania oddychania lub jego znacznego spłycenia, co w efekcie prowadzi do niedotlenienia narządów organizmu i szeregu szkodliwych następstw.

Do zatrzymania oddechu w czasie snu może dochodzić w dwojaki sposób. Zapadanie się światła dróg oddechowych na poziomie gardła prowadzi do całkowitego ich zamknięcia i zatrzymania przepływu powietrza, co jest istotą tak zwanego obturacyjnego bezdechu sennego. badanie w domuPonowne otwarcie dróg oddechowych pod wpływem zwiększonej pracy mięśni oddechowych klatki piersiowej, prowadzi do powstania charakterystycznego dźwięku wibrujących tkanek gardła – chrapania. Jeśli praca mięśni nie jest w stanie przezwyciężyć oporu stawianego przez zapadające się struktury gardła dochodzi do całkowitego bezdechu i dopiero wybudzenie przywraca prawidłowe napięcie mięśni i odzyskanie drożności dróg oddechowych. Drugim mechanizmem powodującym bezdech są zaburzenia w wysyłaniu impulsów z ośrodka mózgowego do mięśni oddechowych. W tym przypadku drogi oddechowe są cały czas otwarte, a mimo tego osoba dotknięta tym schorzeniem nie oddycha. Ten typ bezdechu nosi nazwę centralnego bezdechu sennego. O ile w pierwszym przypadku obecność chrapania podczas snu jest objawem bardzo charakterystycznym i pozwalającym szybciej skierować chorego na diagnostykę w kierunku bezdechu o tyle w przypadku centralnego bezdechu właściwe rozpoznanie stawiane jest znacznie rzadziej.tak bywa Niejednokrotnie dopiero ciężkie powikłania długo nieleczonej choroby jak, trudne do opanowania lekami, nadciśnienie tętnicze czy jego skoki, choroba niedokrwienna serca, zawał serca, czy udar mózgu skłaniają lekarzy do wykonania diagnostyki w kierunku bezdechu sennego.

Jeśli chrapaniu nocnemu towarzyszą dziwne niespokojne sny, częste wybudzanie, a w ciągu dnia problemy z koncentracją, zmęczenie, przewlekła senność w ciągu dnia i mimowolne zasypianie w różnych sytuacjach i miejscach, obniżony nastrój – to objawy te nie powinny być bagatelizowane gdyż są one charakterystyczne dla bezdechu sennego. Osoby wykonujące zawody wymagające szczególnej koncentracji jak na przykład kierowcy zawodowi, zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami muszą zostać przebadani w kierunku zaburzeń oddychania w czasie snu. Obturacyjny bezdech senny jest najczęstszą przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Pomimo rosnącej świadomości pacjentów choroba ta jest w Polsce wciąż zbyt rzadko rozpoznawana, a przyczyna tego leży, przed wszystkim, w niewystarczającej dostępności i trudności w wykonywaniu badań diagnostycznych. Badanie polisomnograficzne (PSG) jest złotym standardem diagnostycznym bezdechu sennego i wykonywane jest w szpitalu, gdzie chory monitorowany jest za pomocą specjalnego urządzenia podczas nocnego spoczynku, a wyniki takiego badania dostępne są, po analizie przez lekarza, dopiero po kilku dniach. philips respironics alice nightoneDlatego też w ostatnim czasie alternatywą dla badania polisomnograficznego wykonywanego w pulmonologicznych oddziałach szpitalnych, dla którego przeciętny czas oczekiwania wynosi w Polsce od 6 miesięcy do 2 lat stały się badania polisomnograficzne przesiewowe, umożliwiające diagnostykę w domu pacjenta. Polisomnograf firmy Philips Respironics Alice NightOne jest urządzeniem rejestrującym parametry oddychania w czasie snu i pozwalającym na szybkie postawienie wstępnej diagnozy. Urządzenie to wypożyczane jest do domu, gdyż ze względu na łatwą obsługę z powodzeniem może być samodzielnie zakładane przez samego pacjenta przed udaniem się do snu. Po zwróceniu poligrafu i analizie badania, specjalista pulmonolog określa i proponuje pacjentowi odpowiednią terapię lub poszerzenie diagnostyki.

proponowane Państwu świadczenie obejmuje

• wypożyczenie aparatu Philips Respironics Alice NightOne wraz z instruktażem
• konsultację lekarską pulmonologiczną z opisanym wynikiem

cena pakietu wynosi 450 zł

dodatkowe materiały

REVITAL – Laboratorium Snu – Informacje.pdf
REVITAL – Laboratorium Snu – Ulotka.pdf
prezentacje multimedialne