LABORATORIUM SNU - diagnostyka i leczenie bezdechu

Proponowane świadczenie obejmuje:
• rejestracja bezdechu w warunkach domowych (wypożyczenie aparatu Alice NightOne wraz z instruktażem),
• konsultację lekarską pulmonologiczną z opisanym wynikiem,
• dobranie protezy oddechowej w warunkach domowych (wypożyczenie Auto CPAP),
• wystawienie wniosku refundacji NFZ. 

infolinia – rejestracja
adres ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77
40-750 Katowice
telefon 32 739 0627
782 566 333
e-mail rejestracja@revital.com.pl
poniedziałek08:00 - 18:00
wtorek08:00 - 18:00
środa08:00 - 18:00
czwartek08:00 - 18:00
piątek08:00 - 18:00
sobota -
niedziela -

 

cennik usług medycznych
diagnostyka350 zł
miareczkowanie250 zł

 

opis procedury postępowania
1. Diagnostyka.
• Zgłoszenie się pacjenta do Laboratorium Snu – osobiście, telefon, e-mail.
• Odbiór aparatu Alice NightOne.
• Badanie w domu pacjenta podczas snu.
• Konsultacja pneumonologiczna – diagnoza.
2. Miareczkowanie.
• Zgłoszenie się pacjenta do Laboratorium Snu – osobiście, telefon, e-mail.
• Odbiór aparatu CPAP wraz z dobranymi maskami.
• Badanie w domu pacjenta podczas snu.
• Konsultacja pneumonologiczna – wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny.
3. Zaopatrzenie w aparat.
• Potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym przez NFZ.
• Zakup aparatu CPAP w sklepiku medycznym wraz z doborem masek i ustawieniem parametrów na aparacie.
• Kwota refundacji przez NFZ wynosi 1890 zł brutto.

respironics

najczęściej zadawane pytania

Co to jest bezdech senny?

Typowe objawy obturacyjnego bezdechu sennego.

Jakie są skutki nieleczonego bezdechu?

Ambulatoryjna diagnostyka bezdechu sennego.

Terapia nieinwazyjna za pomocą protezy oddechowej.