lokalizacja
NZOZ REVITAL System Medyczny
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77, 40-635 Katowice
rejestracja telefoniczna
32 7976000

PORADNIA CHIRURGICZNA

świadczenia w ramach kontraktu z NFZ

1/ Porady lekarskie i leczenie chorób z zakresu:

a) chirurgi ogólnej

b) chirurgi naczyń

c) chirurgi przewodu pokarmowego

d) urazów i zmian zwyrodnieniowych stawów

e) chirurgi onkologicznej

2/ Porady proktologiczne i leczenie chorób odbytu

3/ Kontynuacja chirurgicznego leczenia poszpitalnego

4/ Zabiegi chirurgiczne z zakresu zmian skóry tułowia, głowy i kończyn )znamiona, kaszaki, tłuszczaki i inne guzki)

5/ Leczenie chorób i zakażeń skóry i okolic odbytu (ropnie, nacieki zapalne, przetoki, zropiałe rany).

DODATKOWE ŚWIADCZENIA ODPŁATNELECZENIE CHORÓB ODBYTU
Anoskopia + wizyta. 150zł
Rektoskopia + wizyta. 150zł
Bezoperacyjne usuwanie hemoroidów:
podwiązywanie, 150zł
mrożenie, 150zł
elektroresekcja. 350zł – 400zł
Wycinanie narośli i guzków odbytu. 250zł + badania histopatologiczne 60zł
Usuwanie mrożeniem i elektrokoagulacją kłykcin kończystych. 300zł
Leczenie szczelin odbytu, w tym bezbolesne leczenie szczelin mrożeniem. 250zł
KRIOCHIRURGIA USUWANIE MROŻENIEM brodawek wirusowych na kończynach i całym ciele, w tym również u dzieci: metoda bezbolesna, nie wymaga znieczulenia. 50 zł
USUWANIE ZNAMION I GUZKÓW skóry oraz tkanki podskórnej, w tym również na twarzy. 250zł + 60zł badanie histopatologiczne