NT Medical sp. z o. o. zaprasza do swojej przychodni
NZOZ REVITAL System Medyczny
na BEZPŁATNE ŚWIADCZENIA dla MIESZKAŃCÓW KATOWIC
w wieku 60, 61, 62, 75, 76, 77 lat oraz w wieku powyżej 85 lat.


katowice

FINANSOWANE W CAŁOŚCI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA KATOWICE W RAMACH
„Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku ­- etap podstawowy”.

Udział osób starszych w ww. programie proflaktycznym pozwala na wczesne zdiagnozowanie ukrytych schorzeń wieku starszego, w tym również zaburzeń pamięci oraz wdrożenie działań zapobiegawczych, co korzystnie wpływa na poprawę jakości życia seniorów.

Program obejmuje:
• pomiar ciśnienia tętniczego krwi i analiza skuteczności leczenia ew. ujawnionego nadciśnienia (ocena wywiadu, stosowania leków, pomiarów RR i/lub obecność hipotensji ortostatycznej (test pionizacyjny),
• oznaczenie poziomu glukozy na czczo oraz po posiłku wraz z oceną przemiany węglowodanowej,
• badanie sprawności pamięci – wykonanie testu Mini Cog,
• ocena sprawności fzycznej z wyłonieniem osób zagrożonych niesprawnością ruchową, wymagających kwalifkacji do rehabilitacji ruchowej na poziomie poradni geriatrycznej (pytanie o upadki – powyżej 2 upadków w okresie 12 miesięcy, test wstań i idź – Time Up & Go),
• badanie wzroku i słuchu (test pośredni czytania z oceną bliży, test Amslera, ocena orientacyjna słuchu), a w przypadku wykrycia nieprawidłowości kierowanie do dalszej diagnostyki i leczenia w poradniach specjalistycznych (okulistycznej, foniatrycznej) w ramach NFZ,
• badanie palpacyjne tarczycy,
• badanie palpacyjne sutków,
• badanie w kierunku występowania szmeru naczyniowego nad tętnicą szyjną,
• ocena ryzyka 10 letniego złamania kości szyjki udowej w oparciu o wskaźnik FRAX,
• udzielenie drukowanej informacji o zasadach prozdrowotnego stylu życia wszystkim osobom badanym w programie.

Na badania laboratoryjne prosimy przyjechać na czczo. Na resztę badań oraz spotkanie z lekarzem prosimy o zabranie ze sobą okularów do czytania oraz ewentualnie aparatów słuchowych oraz używanych lasek i kul oraz dokumentu tożsamości.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie zapraszamy do kontaktu z naszą rejestracją pod numerem tel. 32 797 6000, 603 227 449 lub z koordynatorem mgr Agata Gołba pod tel. 691 704 601.
Rejestrować można się telefonicznie lub osobiście od poniedziałku do piątku w godz: 8:00-18:00.

Ilość miejsc ograniczona.