NT Medical sp. z o. o. zaprasza do swojej przychodni
NZOZ REVITAL System Medyczny
na BEZPŁATNE ŚWIADCZENIA dla MIESZKAŃCÓW KATOWIC
w wieku 60, 61, 62, 75, 76, 77 lat oraz w wieku powyżej 85 lat.


katowice

FINANSOWANE W CAŁOŚCI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA KATOWICE W RAMACH
„Program proflaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku – etap rehabilitacyjny”.

Program skierowany jest dla mieszkańców Katowic u których stwierdzono niesprawność ruchową i którzy zostali zakwalifkowani do terapii ruchem z Programu proflaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku – etap podstawowy”.

W ramach programu u każdego uczestnika zostanie przeprowadzona:
• kwalifkacja do programu dokonana w oparciu o wspólną ocenę stanu zdrowia przez lekarz specjalistę rehabilitacji oraz rehabilitanta,
• wykonanie testów sprawności fzycznej – dwukrotna ocena prędkości chodu w m/sek. oraz dwukrotne wykonanie testu POMA,
• rehabilitacja ruchowa obejmująca 16 godzin zajęć rehabilitacyjnych usprawniających dla każdego uczestnika programu,
• zakres ćwiczeń będzie dostosowany do stanu zdrowia osób uczestniczących w programie przez lekarza o specjalności rehabilitacja ruchowa w porozumieniu z magistrem fizjoterapii.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie zapraszamy do kontaktu z naszą rejestracją pod numerem tel. 32 797 6000, 603 227 449 lub z koordynatorem mgr Agata Gołba pod tel. 691 704 601.
Rejestrować można się telefonicznie lub osobiście od poniedziałku do piątku w godz: 8:00-18:00.

Ilość miejsc ograniczona.