lokalizacja
NZOZ REVITAL System Medyczny
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77, 40-635 Katowice
rejestracja telefoniczna
32 7976000


OŚRODEK DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORÓB TARCZYCY


Kompleksowa diagnostyka chorób tarczycy (także różnicowanie guzków łagodnych od zmian nowotworowych):

1.Badanie lekarskie (endokrynologiczne, onkologiczne, specjalistów medycyny nuklearnej, chirurgiczne),

2. USG tarczycy,

3. Badania cytopatologiczne (biopsja) - pobieranie pod kontrolą USG materiału tkankowego i jego ocena mikroskopowa,

4. Badania laboratoryjne (T3, T4, TSH i inne).


Diagnostyka guzków ( zmian ogniskowych ) piersi:

1.Porady lekarskie specjalistyczne ( onkologiczne, chirurgiczne ),

2. USG oraz biopsja cienkoigłowa piersi pod kontrolą USG.