2017-07-20

Multimed System sp. z o.o.
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77
40-750 Katowice

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku postępowania ogłoszonego zapytaniem ofertowym z dnia 4 lipca 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy - INSTECH Wojciech Wiącek z Zabrza.


2017-07-04

Multimed System sp. z o.o.
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77
40-750 Katowice

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

W związku z realizacją projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia poprzez modernizację Przychodni” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup robót i materiałów budowlanych związanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnych.

Dokumenty do pobrania.


2017-06-29

Multimed System sp. z o.o.
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77
40-750 Katowice

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku postępowania ogłoszonego zapytaniem ofertowym z dnia 13 czerwca 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy - firmy P.P.H.U. MATRIX Marcin Gwóźdź z Piekar Śląskich.


2017-06-13

Multimed System sp. z o.o.
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77
40-750 Katowice

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

W związku z realizacją projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia poprzez modernizację Przychodni” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup robót i materiałów budowlanych związanych z adaptacją części parteru Przychodni.

Dokumenty do pobrania.