diagnostyka i leczenie bezdechu — ambulatoryjna giagnostyka

Ambulatoryjna diagnostyka bezdechu sennego.

Pomimo rosnącej świadomości pacjentów choroba ta jest w Polsce wciąż zbyt rzadko rozpoznawana, a przyczyna tego leży, przed wszystkim, w niewystarczającej dostępności i trudności w wykonywaniu badań diagnostycznych. Badanie polisomnograficzne jest złotym standardem diagnostycznym bezdechu sennego i wykonywane jest w szpitalu, gdzie chory monitorowany jest za pomocą specjalnego urządzenia podczas nocnego spoczynku, a wyniki takiego badania dostępne są, po analizie przez lekarza, dopiero po kilku dniach.

Alternatywą dla badania szpitalnego, dla którego przeciętny czas oczekiwania wynosi w Polsce od 6 miesięcy do 2 lat stały się badania polisomnograficzne typu III, umożliwiające diagnostykę w domu pacjenta. Polisomnograf firmy Philips Respironics Alice NightOne jest urządzeniem rejestrującym parametry oddychania w czasie snu i pozwalającym na szybkie postawienie wstępnej diagnozy. Urządzenie to wypożyczane jest do domu, gdyż ze względu na łatwą obsługę z powodzeniem może być samodzielnie zakładane przez samego pacjenta przed udaniem się do snu. Po zwróceniu poligrafu i analizie badania, specjalista pulmonolog określa i proponuje pacjentowi odpowiednią terapię lub poszerzenie diagnostyki. Wybór ostatecznej terapii poprzedzony jest tzw. miareczkowaniem. Ten etap polega dobraniu w laboratorium ośrodka odpowiedniej maski i wypożyczeniu na tym razem na dwa dni do domu aparatu testowego. Analiza przebiegu snu pacjenta przez pulmonologa pozwala dobrać ostateczną aparat.

// photo 1

// photo 2

// photo 3