skala senności Epworth

Skala senności Epworth to skala samooceny stosowana w ocenie zaburzeń snu, między innymi w diagnostyce zespołu obturacyjnego bezdechu sennego, polegająca na określeniu przez badanego (w skali 0-3) prawdopodobieństwa zaśnięcia w konkretnych sytuacjach życia codziennego.

Nawet jeśli któreś z opisywanych zdarzeń Ciebie jeszcze nie dotyczy, spróbuj sobie wyobrazić, jak mogłoby ono na Ciebie wpłynąć.

Proszę określić, jak duże było w ostatnim czasie prawdopodobieństwo zaśnięcia w wymienionych poniżej sytuacjach, w odróżnieniu od uczucia ogólnego zmęczenia. Jeśli Pan/i nie wykonywał/a tych czynności w ostatnim czasie, proszę je sobie wyobrazić i określić, jak wpłynęłyby one na Pana/ią. Proszę posłużyć się poniższą skalą od 0 do 3 i wybrać cyfrę najbardziej pasującą do każdej sytuacji zaznaczając odpowiedź w formularzu:

Zasady punktacji:

  • 0 = zerowe prawdopodobieństwo zaśnięcia

  • 1 = małe prawdopodobieństwo zaśnięcia

  • 2 = średnie prawdopodobieństwo zaśnięcia

  • 3 = duże prawdopodobieństwo zaśnięcia

Sytuacja

Odpowiedź

Siedzenie i czytanie

Oglądanie telewizji

Bierne siedzenie w miejscach publicznych (np. w teatrze, na zebraniu)

Jako pasażer w samochodzie, jadąc przez godzinę bez odpoczynku

Leżenie i odpoczywanie po południu, jeśli okoliczności na to pozwalają

W czasie rozmowy, siedząc

Spokojne siedzenie po obiedzie bez alkoholu

W samochodzie, podczas kilkuminutowego postoju w korku lub na czerwonym świetle

Interpretacja wyniku:

  • 0-10 - wynik normalny

  • 11-14 - łagodna senność dzienna

  • 15-18 - średnia senność dzienna

  • Powyżej 18 - ciężka senność (wynik testu wskazuje na zasadność konsultacji lekarskiej)

Wynik testu ma charakter informacyjny, nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej, w szczególności diagnozy medycznej. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia lub dalszego postępowania, skontaktuj się z lekarzem.