Dostępność Plus dla Zdrowia

NZOZ REVITAL System Medyczny (NT Medical Sp. z o.o.) jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 597.966,98 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła: łatwiej dostać się z zewnątrz do placówki, łatwiej dostać się do gabinetów lekarskich i zabiegowych, łatwiej skontaktować się z placówką, łatwiej umówić wizytę on-line, łatwiej korzystać ze świadczeń medycznych udzielanych w placówce.
  • fundusze europejskie dostępność plus

    wdrożenie wybranych standardów dostępności POZ

    NZOZ REVITAL System Medyczny (NT Medical Sp. z o.o.) jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia , który finansowany jest z Funduszy Europejskich . Nasza placówka otrzymała grant w...