diagnostyka i leczenie bezdechu — skutki nieleczenia

Jakie są skutki nieleczonego bezdechu?

Dostępnych jest wiele możliwości. Podjęcie niektórych prostych działań może pomóc w złagodzeniu objawów Obturacyjnego Bezdechu Sennego, w skrócie OBS, np.:

  • redukcja masy ciała,

  • unikanie spożywania alkoholu wieczorem,

  • spanie na boku.

Niestety powyższe sposoby nie zawsze pomagają w zapobieganiu OBS. Terapia wspomagająca oddychanie za pomocą utrzymywania dodatniego ciśnienia powietrza w drogach oddechowych to uznana metoda leczenia OBS, która zapewnia podawanie delikatnego strumienia powietrza poprzez nos i usta przy zastosowaniu maski zapobiegającej zapadaniu się dróg oddechowych. Pozwala to na swobodne oddychanie podczas snu.

Terapia z zastosowaniem dodatniego ciśnienia jest bezpieczna i nieinwazyjna. Jeśli stosuje się ją zgodnie z zaleceniami, może spowodować ustąpienie objawów OBS.

Co może się stanie, jeśli obturacyjny bezdech senny nie będzie leczony? Istnieje wiele potencjalnych zagrożeń związanych z występowaniem OBS. Wiadomo, że istnieje związek pomiędzy występowaniem OBS a chorobami przewlekłymi, np. nadciśnieniem, chorobami serca, udarem, otyłością, cukrzycą. Szczególnym problemem są wypadki samochodowe wynikające ze zmęczenia kierowcy oraz wypadki w pracy.

Odpowiednie leczenie OBS może ograniczyć ryzyko rozwoju chorób zagrażających życiu oraz poprawić jakość życia pacjenta.

Nadciśnienie tętnicze.

Pacjenci z OBS są zagrożeni nadciśnieniem tętniczym. Nadciśnienie czynnikiem ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia. Leczenie OBS może spowodować obniżenie ciśnienia krwi oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego.

Migotanie przedsionków.

Obturacyjny bezdech senny może powodować zburzenia rytmu serca, takich jak np. migotanie przedsionków. Co gorsza, u nieleczonych osób z OBS a po le ryzyko jego nawrotu migotania przedsionków po skutecznym leczeniu tego schorzenia jest większe niż u pacjentów, którzy nie cierpią na OBS lub poddali się skutecznej terapii.

Choroby układu krążenia.

Nieleczony bezdech senny obciąża układ krążenia, prowadząc do poważnych chorób układu krążenia, takich jak niewydolność czy nawet zawał serca. Uważa się leczenie OBS może zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych schorzeń, a nawet jest właściwie chorób serca i naczyń.

Choroby układu naczyniowo-mózgowego.

OBS znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia udaru, a także utrudnia rekonwalescencję po przebytym udarze.

Cukrzyca typu II.

Bezdech senny może prowadzić rozwinięcie odporności na insulinę, prowadząc do cukrzycy typu II, czyli cukrzycy wieku dojrzałego. Wiadomo, że u chorych na cukrzycę typu II bezdech senny występuje bardzo często.

https://www.youtube.com/watch?v=9MXPUH34rxI
Tytuł: Bezdechy a zaburzenia rytmu i przewodnictwa.
Autor: Prof. Krzysztof S. Gołba