kardiologia — zasady kontroli stymulatorów i kardiowerterów

stymulator serca („zwykły” rozrusznik serca)

symbole: (AAI, VVI, VDD, DDD)

kontrola/regulacja co 6 - 12 miesięcy w zależności od funkcji i stanu baterii

rutynowa kontrola UKG/ECHO serca wskazana co 24 miesiące

kardiowerter-defibrylator

symbole: (ICD – VVI, ICD-DDD)

kontrola/regulacja co 6 miesięcy

rutynowa kontrola UKG/ECHO serca wskazana co 12 miesięcy

stymulator resynchronizujący

symbole: (CRT, CRT-D, CRT-P)

kontrola/regulacja co 3 - 6 miesięcy

rutynowa kontrola UKG/ECHO serca wskazana co 12 miesięcy