rehabilitacja i leczenie bólu — kinezyterapia

Kinezyterapia, czyli leczenie ruchem oparta jest na różnych metodach terapii (m.in. PNF, terapia manualna, terapia punktów spustowych).

W naszej placówce jest dostosowywana indywidualnie do pacjenta na podstawie wywiadu i analizy dokumentacji medycznej pacjenta.