rehabilitacja i leczenie bólu — lekarze

konsultacji lekarskich udziela

lekarz

dr Barbara Korczyńska
specjalista rehabilitacji leczniczej
specjalista geriatrii